IN LIJN MET DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VAN DE REGERING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM ONZE ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN TOT MINSTENS ZONDAG 5 APRIL.

U KAN ECHTER NOG STEEDS UW (NIEUWE) AANVRAAG NAAR BIJLES/STUDIEBEGELEIDING OF UW KANDIDATUUR ALS BIJLESLEERKRACHT DOORSTUREN. WIJ ZULLEN DEZE DAN BEHANDELEN EENS ONZE ACTIVITEITEN OPNIEUW STARTEN.

Op zoek naar studieondersteuning of bijles Engels?

Daar kan Bijleskantoor StudieCo u of uw zoon of dochter mee helpen!

Niet elke student is een talenknobbel.  Sommigen ondervinden dan ook problemen om bepaalde aspecten van een nieuwe taal - zoals luisteren, lezen, spreken en schrijven - onder de knie te krijgen.   

Ervaart u of uw zoon of dochter moeilijkheden bij de opbouw van de woordenschat of het aanleren van de regels van de grammatica?  Twijfelt u wanneer u Engels moet spreken of schrijven?  Dan stelt Bijleskantoor StudieCo jou graag een studiebegeleider voor die u motiveert en ondersteunt bij het opbouwen van uw kennis van het Engels.

Samen met de studiebegeleider bepaalt u aan welke vaardigheden u gaat werken: luisteren, lezen, spreken of schrijven alsook wanneer en hoe frequent de bijlessen zullen plaatsvinden.  Tijdens deze ondersteuning wordt natuurlijk ook de nodige aandacht geschonken aan het uitbreiden van uw woordenschat.