Lezen

IN LIJN MET DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VAN DE REGERING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM ONZE ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN TOT MINSTENS ZONDAG 5 APRIL.

U KAN ECHTER NOG STEEDS UW (NIEUWE) AANVRAAG NAAR BIJLES/STUDIEBEGELEIDING OF UW KANDIDATUUR ALS BIJLESLEERKRACHT DOORSTUREN. WIJ ZULLEN DEZE DAN BEHANDELEN EENS ONZE ACTIVITEITEN OPNIEUW STARTEN.

Lezen

Voor wat betreft het leerdomein “lezen” gaat de leerling ook de confrontatie aan met de socioculturele aspecten van de Engelstalige wereld. Er wordt vooral de nadruk gelegd op de woordenschat en de taalvariëteit van de Engelse taal. Het gaat typisch over kennis van frequent gebruikte woorden in de Engelse taal die eenduidig begrijpbaar zijn indien ze in de juiste context aangeboden worden. Het gaat dus niet over vakjargon maar wel over ‘standaardtaal’. Dit klinkt eenvoudig maar is het helaas voor sommige leerlingen helemaal niet.

In samenspraak met uw studiebegeleider wordt er intensief getraind op één of meerdere vaardigheden: luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Tijdens de lessen wordt er ook steeds de nodige aandacht besteed aan het opbouwen van uw woordenschat en grammatica.

Bijleskantoor StudieCo brengt u in contact met uw tutor of studiebegeleider.  In samenspraak bepalen jullie waar en wanneer de studiebegeleiding of bijlessen zullen doorgaan.

5
Gemiddeld: 5 (1 stem)