Luisteren

IN LIJN MET DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VAN DE REGERING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM ONZE ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN TOT MINSTENS ZONDAG 5 APRIL.

U KAN ECHTER NOG STEEDS UW (NIEUWE) AANVRAAG NAAR BIJLES/STUDIEBEGELEIDING OF UW KANDIDATUUR ALS BIJLESLEERKRACHT DOORSTUREN. WIJ ZULLEN DEZE DAN BEHANDELEN EENS ONZE ACTIVITEITEN OPNIEUW STARTEN.

Luisteren

In kader van de eindtermen voor de Engelse taal zijn er diverse beoordelingscriteria van toepassing. Deze hebben betrekking op Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën. Dit is ook van toepassing voor de vaardigheid “Luisteren” in het vak Engels.

In functie van het onderdeel “luisteren” wordt gevraagd om over concrete onderwerpen die gerelateerd zijn aan de eigen leefwereld van de leerling weliswaar toegepast in de Engelse taal. De student moet in deze taalgebruiksituatie met of zonder visuele begeleiding begrijpen wat er verteld wordt. Hierbij wordt verwacht dat zowel enkelvoudige als eenvoudig samengestelde zinnen begrepen worden. Dit moet hen toelaten om het onderwerp van de verteltekst te begrijpen en de hoofdgedachte te achterhalen.

Bent u op zoek naar vakspecifieke bijles Engels voor het onderdeel “luisteren” of een ander onderdeel? Bijleskantoor StudieCo kan u een nauwkeurig geselecteerde en ervaren tutor aanreiken die u kan begeleiden in de opbouw van uw taalvaardigheid door gerichte bijles en/of huiswerkbegeleiding zowel voor middelbaar als hoger onderwijs.

5
Gemiddeld: 5 (1 stem)