Schrijven

IN LIJN MET DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VAN DE REGERING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM ONZE ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN TOT MINSTENS ZONDAG 5 APRIL.

U KAN ECHTER NOG STEEDS UW (NIEUWE) AANVRAAG NAAR BIJLES/STUDIEBEGELEIDING OF UW KANDIDATUUR ALS BIJLESLEERKRACHT DOORSTUREN. WIJ ZULLEN DEZE DAN BEHANDELEN EENS ONZE ACTIVITEITEN OPNIEUW STARTEN.

Schrijven

Zowel in een schoolse omgeving, alsook een professionele omgeving is het belangrijk Engelse teksten correct te kunnen schrijven.  De boodschap die je wil meegeven moet immers correct neergeschreven worden.  Naast de nodige kennis van de grammaticale regels heb je hiervoor ook de meest geschikte woordenschat nodig.

In ons hedendaags onderwijs is ‘Schrijven’, naast luisteren, lezen, spreken en gesprekken voeren een van de vaardigheden die opgenomen zijn in de eindtermenLeerkrachten schenken dan ook de nodige aandacht aan de ontwikkeling van deze meertaligheid.  De ontwikkeling van kennis en inzichten, vaardigheden en attitudes dragen bij tot de algemene vorming.

Heb je het moeilijk bij het schrijven van Engelse teksten?  Is je woordenschat onvoldoende uitgebreid? Is je kennis van de grammaticale regels te beperkt?  Dan kan een studiebegeleider of tutor van Bijleskantoor StudieCo je vast verder helpen.  In samenspraak leggen jullie de werkpunten vast en bepalen jullie het bijlestraject (plaats van de bijles, frequentie van de bijles).  Onze vakspecifieke studiebegeleiders helpen je zowel op niveau middelbaar onderwijs als op niveau hoger onderwijs verder.

5
Gemiddeld: 5 (1 stem)